Registreerumise üldtingimused

Registreerumise üldtingimused: Seminarile registreerumisega loetakse, et klient on avaldanud soovi seminaril osalemiseks ning seminari korraldajal on õigus esitada kliendile arve, mille klient kohustub tasuma. Seminarile mitteilmumine ei vabasta arve tasumise kohustusest.