Sigurd Aune

SpareBank 1 Gruppen on Norra teiseks suurima panganduskontserni SpareBank 1 osa, mis tegeleb peamiselt kindlustuse, kuid ka investeerimisfondide juhtimise, faktooringu ja inkassoga. SpareBank 1 Gruppen varade maht on 5.5 miljardit eurot (2013) ja ettevõttel on 1200 töötajat. Peamiselt ollakse keskendunud Norra turule.

Ettevõtte finantsjuht Sigurd Aune räägib, kuidas 2008.aastal, võttes eeskuju Handelsbankenist, Statoilist ja beyond budgeting’ist, loodi oma dünaamilise juhtimise mudel. Oma ettekandega vastab Sigurd Aune ka küsimustele, miks taheti senist traditsioonilist juhtimist muuta, kuidas muutustega alustati, milline uus juhtimismudel välja näeb ning millised on senised kogemused. Kuidas muutusid juhtimisprotsessid prognoosimine, planeerimine, eesmärgistamine, tulemuste hindamine, investeeringu- ja kuluotsuste tegemine ning juhtimisprintsiibid.